Επιγραφές

Οι επιγραφές τοποθετούνται συνήθως στις προσόψεις των καταστημάτων και αποτελούν την πρώτη επαφή του πελάτη με την επιχείρηση αλλά και έναν σημαντικό πόλο έλξης για αυτούς. Συνήθως αναφέρονται στο όνομα του καταστήματος ή στα προϊόντα που πουλάει η κάθε επιχείρηση.

Οι επιγραφές σε πυλώνες ενισχύουν την προβολή των καταστημάτων με περιορισμένη ορατότητα ή όσα βρίσκονται σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας όπου ο εν δυνάμει πελάτης δεν έχει οπτική επαφή με τις επιγραφές του κτιρίου.

Ο φωτισμός της πινακίδας στις φωτεινές επιγραφές επιτυγχάνεται από λάμπες φθορισμού συνήθως, αλλά και από led module τα οποία τείνουν να κυριαρχήσουν ως πηγή φωτισμού διότι είναι οικονομικά στην κατανάλωση και είναι οικολογικά για το περιβάλλον χωρίς να χρησιμοποιούν αέριο ως πηγή φωτισμού.

Σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για να βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας!